O firmie

NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Aleja KEN 57/2,

02-797 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000370257,

NIP 701-026-88-31,

REGON 142681754

e-mail: kontakt@biogardena.pl